# Anteckningar Anteckningar i ett löst format om olika ämnen. ## Swahili - [Grammatik](swahili-grammatik) - [Vanliga verb](swahili-vanliga-verb) ## Grekiska Grekiska för teologer (Jerker Blomqvist) - [Sammanfattning av kapitel 1-4](kapitel-1-till-4 ) - [Sammanfattning av kapitel 5-8](kapitel-5-till-8 ) - [Sammanfattning av kapitel 9-12](kapitel-9-till-12 ) Grammatik - [Böjningar av verb och substantiv](grekiska-bojningar) - [Betydelser av olika kasus](grekiska-kasus-betydelser) ## Entreprenörskap - [Entrepreneurial mindset](entrepreneurial-mindset) - [Entrepreneurial team and network](entrepreneurial-team-and-network) - [Entrepreneurial marketing](entrepreneurial-marketing) - [Economic theory of entrepeneurship](economic-theory-of-entrepeneurship) ## Författade böcker - [Markusevangeliet](markus)