Kasus betydelser

Grek. kasus Grundbetydelse Satsfunktion
nominativ den eller det som satsen utsäger något om subj., tilltal
ackusativ målet för en handling eller en rörelse ack. obj., inne- hållsobj., adv.
egentlig genetiv området till vilket något hör gen. attr., adv.
ablativ genetiv utgångspunkten för en rörelse adv.
egentlig dativ den eller det som indirekt påverkas av en handling dat. obj., adv.
lokativ dativ belägenheten för en handling (i rum eller tid) adv.
instrumentell dativ redskapet varmed en handling utförs eller något som beledsagar en handling adv.
vokativ den tilltalade tilltal