Kapitel 1 till 4

Kapitel 1

α β γ δ
ε ζ η θ
ι κ λ μ
ν ξ ο π
ρ σς τ υ
φ χ ψ ω

Tre långdiftonger med iota subscriptum: ᾳ ῃ ῳ

Betonging Betonging på tredje stavelsen från slutet om sista stavelsen inte är lång, för då hamnar den på andra från slutet.

Kapitel 2

Presens indikativ aktivum av ω-verben

πιστεύω = jag tror

sing plur
1p πιστεύ-ω πιστεύ-ομεν
2p πιστεύ-εις πιστεύ-ετε
3p πιστεύ-ει πιστεύ-οσι(ν)

Ramsa: ω presindakt: å hejs-vei, ormen hette osynd

Bestämd artikel sing plur
M F N M F N
nom τό οἱ αἱ τά
gen τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν
dat τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς
ack τόν τήν τό τούς τάς τά
Substantiv efter andra deklinationen Maskulinum och femininum. λόγος = ord sing plur
nom λόγ-ος λόγ-οι
gen λόγ-ου λόγ-ων
dat λόγ-ῳ λόγ-οις
ack λόγ-ον λόγ-ους

Ramsa: femask 2 däck: os oo å on, oi ån ois oos

Neutrum ἔργον = handling, verk sing plur
nom ἔργ-ον ἔργ-α
gen ἔργ-ου ἔργ-ων
dat ἔργ-ῳ ἔργ-οις
ack ἔργ-ον ἔργ-α

Ramsa: neur 2 däck: on oo å on, a ån ois a

Allmänt gäller att långa betonade genetiv- och dativändelser har cirkumflex.

Kapitel 3

Kontraktion

Kontraktion av verb som slutar på -ω ζητέ-ω = jag söker

sing plur
1p ζητ-ῶ ζητ-οῦμεν
2p ζητ-εῖς ζητ-εῖτε
3p ζητ-εῖ ζητ-οῦσι(ν)

Kontraktion av verb som slutar på -α ἀγαπά-ω = jag älskar

sing plur
1p ἀγαπ-ῶ ἀγαπ-ῶμεν
2p ἀγαπ-ᾷς ἀγαπ-ᾶτε
3p ἀγαπ-ᾷ ἀγαπ-ῶσι(ν)

Kontraktion av verb som slutar på -ο πληρό-ω = jag fyller

sing plur
1p πληρ-ῶ πληρ-οῦμεν
2p πληρ-οῖς πληρ-οῦτε
3p πληρ-οῖ πληρ-οῦσι(ν)

Feminina substantiv efter första deklinatinen

Adjektiv Många adjektiv böjs efter första(fem) och andra(mask/neutr) deklinationen. De har då ändelserna ος, α/η eller ον.

Kapitel 4

Presens indikativ medium/passivum av ω-verben

sing plur
1p -ο-μαι -ό-μεθα
2p -ῃ (-ε-σαι) -ε-σθε
3p -ε-ται -ο-νται

Ramsa: ω presindass: O-Maj är(saj) E-Taj, orm-metha es-the ondtajm

Medium betyder att subjektet är starkt engagerat i handlingen.

Deponens är de verb som bara finns i medium och passivum men som har aktiv betydelse.

Maskulina substantiv efter första deklinatinen Verben slutar på -ας eller -ης. Identisk med 1 dekl fem förutom i nom och gen sing.

sing plur
nom ας/ης αι
gen ου ων
dat ᾳ/ῃ αις
ack αν/ην ας

Pronomialböjning Gäller bland annat för αλλος, αυτος och ἐκεῖνος

sing M F N
nom αὐτ-ός αὐτ-ή αὐτ-ό
gen αὐτ-οῦ αὐτ-ής αὐτ-οῦ
dat αὐτ-ῷ αὐτ-ῄ αὐτ-ῷ
ack αὐτ-όν αὐτ-ήν αὐτ-ό
plur M F N
nom αὐτ-οί αὐτ-αί αὐτ-ά
gen αὐτ-ῶν αὐτ-ῶν αὐτ-ῶν
dat αὐτ-οῖς αὐτ-αῖς αὐτ-οῖς
ack αὐτ-ούς αὐτ-άς αὐτ-ά

Ramsa: pronom: ost ät-o, oj taj-ta