Kapitel 5 till 8

Kapitel 5

Presens imperativ av ω-verben Aktivum

sing plur
2p -ε-τε
3p -έ-τω -έ-τωσαν

Ramsa: ω presimpakt: e, e-tå, e-te, e-tåsan Ett Två Tre Tåsan!

Medium/passivum

sing plur
2p -ου -ε-σθε
3p -έ-σθω -έ-σθωσαν

Ramsa: ω presimpass: oh, e-sthå, e-sthe, e-sthåsan Oh Stå Sten Ståsan!

Presens infinitiv

Kapitel 6

Imperfekt av ω-verben Börjar med augment på ε- eller förlängd vokal. För sammansatta ord lägger sig augmentet mellan orden.

Ändelser i aktivum

sing plur
1p ον ομεν
2p εσ ετε
3p εν ον

Ramsa pres: ω ipfakt: On Ess-én Ormen hette ON

Ändelser i medium/passivum

sing plur
1p μην μεθα
2p ου σθε
3p το ντο

Ramsa pres: ω ipfass: Men, you tog metha-ll sthe nto-rn

Kapitel 7

Presens konjunktiv av ω-verben Ändelser i aktivum

sing plur
1p ω ω-μεν
2p ῃς η-τε
3p ωσι(ν)

Som indikativ fast lång

Ändelser i medium/passivum

sing plur
1p ω-μαι ώ-μεθα
2p η-σθε
3p η-ται ω-νται

Ramsa: ω preskonjass: Åmaj äj ätaj, Å-metha Ästher ån-tajm Omar ej äta, Å meta Ester on time.

Konjunktivens funktioner I huvudsats

I bisats

Presens particip av ω-verben Böjs i aktivum efter första(F) och tredje(M/N) deklinationen. Håll utkik efter -οντ- och -ουσ-.

Ändelser (verbet ειμι i pres.part):

M F N
N sg ων ουσ-α ον
G sg οντ-ος ουσ-ης οντ-ος
D sg οντ-ι ουσ-ῃ οντ-ι
A sg οντ-α ουσ-αν ον
N pl οντ-ες ουσ-αι οντ-α
G pl οντ-ων ουσ-ῶν οντ-ων
D pl ουσι(ν) ουσ-αις ουσι(ν)
A pl οντ-ας ουσ-ας οντ-α

Ramsa: ω prespartakt: (ont) ån ous-a on 313 3 däck Oss-i-a es ån si(n) as

I medium slutar participerna på -μενοσ -μενη -μενον

M F N
nom sg -μεν-οσ -μεν-η -μεν-ον
gen sg -μεν-ου -μεν-ης -μεν-ου
dat sg -μεν-ῳ -μεν-ῃ -μεν-ῳ
ack sg -μεν-ον -μεν-ην -μεν-ον
nom pl -μεν-οι -μεν-αι -μεν-α
gen pl -μεν-ων -μεν-ων -μεν-ων
dat pl -μεν-ις -μεν-αις -μεν-οις
ack pl -μεν-ους -μεν-ας -μεν-α

Ramsa: ω prespartmed: menos menä menon

Kapitel 8

Presens indikativ aktivum av μι-verben

sing plur
1p μι μεν
2p ς τε
3p σι(ν) ασι(ν)

Ramsa: μι presindakt: mi-s-sin' men te' asin missing men till a-pel-sin

Presens imperativ aktivum av μι-verben Samma som ω-verben fast utan bindevokal.

sing plur
2p ø τε
3p τω τωσαν

Ramsa: μι presimpakt: ø tå te tåsan

Imperfekt indikativ aktivum av μι-verben Augment ε + ändelse

sing plur
1p ν μεν
2p ς τε
3p ø σαν

Ramsa: μι ipfakt: n s ø men te san

Presens indikativ med/pass av μι-verben

sing plur
1p μαι μεθα
2p σαι σθε
3p ται νται

Ramsa: μι presindass: mai sai tai metha sthe ntai

Presens imperativ med/pass av μι-verben sing plur
2p σο σθε
3p σθω σθωσαν

Ramsa: μι presimpass: so sthå sthe ståsan

Imperfekt indikativ med/pass av μι-verben Augment ε + ändelse

sing plur
1p μην μεθα
2p σο σθε
3p το ντο

Ramsa: μι ipfass: män so to metha sthe nto

Presens indikativ aktivum av verbet εἰμι sing plur
1p εἰμι ἐσμεν
2p εἶ ἐστε
3p ἐστι(ν) εἰσι(ν)

Ramsa: εἰμι presindakt: ej-mi, ej-ø, es-tin, es-men, es-te, ej-sin

Presens konjunktiv aktivum av verbet εἰμι sing plur
1p ω ωμεν
2p ῃς ητε
3p ωσι(ν)
Presens imperativ aktivum av verbet εἰμι sing plur
2p ἴσθι (ἔστε)
3p ἔστω/ἤτω ἔστωσαν
Imperfekt indikativ aktivum av verbet εἰμι sing plur
1p ἤμην (ἦν) ἦμεν/ἦμεθα
2p ἦς/ἦσθα ἦτε
3p ἦν ἦσαν

Infinitiv av verbet εἰμι = εἶναι

Presens particip av verbet εἰμι M F N
N sg ων ουσα ον
G sg οντος ουσης οντος
D sg οντι ουσῃ οντι
A sg οντα ουσαν ον
N pl οντες ουσαι οντα
G pl οντων ουσῶν οντων
D pl ουσι(ν) ουσαις ουσι(ν)
A pl οντας ουσας οντα

Stora μι-verb De fyra stora μι-verben är: