Kapitel 9 till 12

Kapitel 9

Personliga pronomen

sing plur
1p 2p 1p 2p
nom ἐγώ σύ ἡμεῖς ὑμεῖς
gen ἐμοῦ/μου σοῦ/σου ἡμῶν ὑμῶν
dat ἐμοί/μοι σοί/σοι ἡμῖν ὑμῖν
ack ἐμέ/με σέ/σε ἡμᾶς ὑμᾶς

Ramsa: egå emoo emoj eme sy soo soj se hämejs hämån hämin hämas hymejs hymån hymin hymas

Den första formen (där det finns två) är extra betonad. I tredje person används αὐτός, αὐτή, αὐτό han, hon, den, det.

Reflexiva pronomen

REFLEXIVA M F N
mig, mig själv (G) ἐμαυτοῦ ἐμαυτῆς -
dig, dig själv (G) σεαυτοῦ σεαυτῆς -
sig, sig själv (G) εαυτοῦ εαυτῆς εαυτοῦ
oss, er, sig (G) ἐαυτῶν ἐαυτῶν ἐαυτῶν

Böjs som αὐτός

Reciprokt pronomen ἀλλήλων, -ων, -ων varandra Böjs som αὐτός

Possesiva pronomen

POSSESSIVA M F N
min, mitt, mina ἐμόσ ἐμή ἐμόν
din, ditt, dina σός σή σόν
vår, vårt, våra ἡμέτερος ἡμέτερα ἡμέτερον
er, ert, era ὑμέτερος ὑμέτερα ὑμέτερον

Demonstrativa pronomen οὗτοσ, αὕτη, τοῦτο den här Böjs som artikel och får prefixet τ-.

ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο den där Böjs som αὐτός

ὅδε, ἥδε, τόδε denne Böjs som bestämd artikel med suffix -δε.

Interrogativa pronomen τίς, τίς, τί vem, vilken, vad

Indefinita pronomen τις, τις, τι någon, något Böjs som det interrogativa, men utan accent.

Relativa pronomen ὅς, ἥ, ὅ som, vilken Böjs som bestämd artikel, fast utan τ och att M.nom är ὅς.

ὅστις, ἥτις, ὅτι som, var och en som Sammansättning av ὅς och τις. Båda leden böjs.

Kapitel 10

Tredje deklinationen

M/F N
nom sg ς ø
gen sg ος ος
dat sg ι ι
ack sg α/ν ø
nom pl ες α
gen pl ων ων
dat pl σι(ν) σι(ν)
ack pl ας α

Ramsa: S OS i A,N es ån sin as hm OS i hm a ån sin a

Olika aorister

 1. Sigmatisk (σ-aorist)
 2. Tematisk (Te-aorist)
 3. Kappa (κ-aorist)
 4. Rot (Ro-aorist)
 5. Aorist passivum

σ-aorist indikativ aktivum Har augmentet ε-, suffixet -σ och ändelserna:

sing plur
1p α αμεν
2p ας ατε
3p εν αν

Ramsa: sa sas sen, samen sate san

σ-aorist indikativ medium Har augmentet ε-, suffixet -σ och ändelserna:

sing plur
1p αμην αμεθα
2p ω ασθε
3p ατο αντο

σ-aorist imperativ aktivum Har suffixet -σ och ändelserna:

sing plur
2p ον ατε
3p ατο ατωσαν

σ-aorist imperativ medium Har suffixet -σ och ändelserna:

sing plur
2p αι ασθε
3p ασθω ασθωσαν

σ-aorist infinitiv aktivum σ- αι

σ-aorist infinitiv medium σ- ασθαι

σ-aorist konjunktiv Ser ut som i presens, fast med suffixet -σ innan ändelserna.

Kapitel 11

Aoristus secundus - Tematisk T-aor ind akt ε - ον, εσ, ε(ν), ομεν, ετε, ον

T-aor ind med ε - όμην, ου, ετο, όμετα, εσθε, οντο

T-aor konj akt ω, ῃς, ῃ, ωμεν, ητε, ωσι(ν)

T-aor konj med ωμαι, ῃ, ηται, ώμεθα, ησθε, ωνται

T-aor imp akt ε, έτω, ετε, ετωσαν

T-aor imp med οῦ, έτω, εσθε, έσθωσαν

T-aor inf akt εῖν

T-aor inf med έσθαι

T-aor ptc akt ών, οῦσα, όν

T-aor ptc med όμενος, ομένη, όμενον

Stambyte

Presens Aorist Svenska
αἰρέω εἷλον ta
ἔρχομαι ἦλθον komma
ἐσθίω ἔσθω ἔφαγον äta
λέγω εἷπον säga
ὁράω εἷδον se
τρέχω ἔδραμον springa
φέρω ἤνεγκαν bära

Kapitel 12

3 dekl som slutar på -σ ofta neutrala ος, ους, ει, ος η, ῶν, σι(ν), η

κ-aorister Det finns 3.

 1. ἔθηκα av τίθημι sätta, lägga
 2. ἧκα av ἵημι kasta
 3. ἔδοκα av δίδωμι ge

Ändelser som σ-aorist, men κ som augment. Imperativ och infinitiv avviker.

Rot-aorister Det finns 3 vanliga.

 1. ἔγνον av γνώσκω (få) veta, förstå, lära känna
 2. ἔβην av βαίνω gå (endast i sammansatta ord)
 3. ἔστην av ἵστημι ställa

Ändelser:

Aorist passivum Det extra suffixet θη/θε men annars ändelse som Rot-aoristerna.