1 Mos 2

Bibeln börjar med att berätta om hur världen och universum kom till. I det första kapitlet berättas hur Gud talar och att alla växter och varelser kommer till liv genom Guds ord. I kapitlet som vi ska se på nu får vi en mer detaljerad bild av skapelsen, men denna gång med fokus på människan och hennes plats i universum. När Kapitel 2 börjar finns jorden redan. Marken ligger helt öde och tom. Men Gud låter det regna och göra jorden redo för växtlighet.

v4-7

v8-9

v15-17

v19-20

v18, 21-25