Änglar

Vad är en ängel?

Heb 1:14 Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen?

En ängel är:

  1. En andlig varelse
  2. som tjänar Gud
  3. med ett uppdrag.

I Bibeln finns det flera tillfällen då änglar dyker upp. Det verkar finnas många olika slags änglar med olika slags uppdrag. Jag ska ge er exempel på tre kategorier som tre olika personer får möta.

Krigare

Josua möter ängel (Jos 5:13-15) 13 En gång vid Jeriko fick Josua se en man som stod framför honom med draget svärd. Josua gick fram till honom och frågade: »Hör du till oss eller till våra fiender?« 14 Han svarade: »Nej, jag är anförare för Herrens här. Nu har jag kommit.« Då föll Josua ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han frågade: »Herre, vad har du att säga till din tjänare?« 15 Anföraren för Herrens här svarade: »Ta av dig dina skor, du står på helig mark.« Josua gjorde så.

Budbärare

Maria möter ängel (Luk 1:26) 26-27 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 28 Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« 29 Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. 30 Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31 Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, 33 och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.«

Lovsångare

Jesajas syn (Jes 6:1) 1 Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. 2 Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. 3 Och de ropade till varandra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet. 4 Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök. 5 Jag sade: Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot. 6 En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. 7 Med det vidrörde han min mun och sade: »När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad.«