Din identitet i Gud

Vart är vi på väg?

Vi föddes in i den här världen utan instruktionsbok. De flesta förstår dock ganska snart att vi inte hamnat på ändhållplatsen utan att vi är på väg någonstans. Människor föds inte bara utan dör också, eller "går vidare", som vi så fint säger. Eftersom ingen berättar för oss vart vi är på väg hittar vi på egna mål som vi sedan strävar efter så länge vi lever.

Allt detta handlar om identitet, alltså svaret på frågorna "Vem är jag?" och "Vart är jag på väg?"

Vi får kallas Guds barn!

Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig, liksom han är ren. 1 Joh 3:1-3

Tidigare i kyrkohistorien och fortfarande i den muslimska delen av världen är det vanligt att folk byter namn när de kommer till tro och låter döpa sig. När du tar emot Jesus i ditt hjärta så får du också ett nytt namn. Johannes skriver att vi får kallas Guds barn. Du får börja kalla dig Guds barn eftersom Gud adopterat dig och kallar dig sin dotter eller son.

Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba! Far!" Rom 8:14-15

Vad innebär det att vara Guds barn?

Tillhörighet

Att vara Guds barn betyder att vi har blivit medlemmar i Guds familj. Att vara medlem i rätt familj är kanske inte så viktigt idag, men förr var det helt avgörande. Hade du inga föräldrar så hade du ingen som kunde försvara dig och hade du inga barn så hade du ingen som kunde försörja dig när du blev gammal. När du blir Guds barn får du tillhörighet i Guds familj. Han identifierar sig med dig och tar det som händer dig personligt.

Genom honom (Jesus) har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Efesierbrevet 2:17-19

Elev till Gud

Förr när man var barn till en skomakare så blev man själv skomakare. Var man barn till en sömmerska så blev man sömmerska. Att vara barn till någon handlade alltså inte bara om att man var född av någon utan också att man var upplärd av någon. Att vara Guds barn innebär att bli upplärd av Gud för att bli som honom.

Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Efesierbrevet 4:21-24

Rätt till arvet

Om man är barn till någon så har man också arvsrätt. Detta gäller även den som blivit adopterad. Det som tillhört dina föräldrar kommer att tillhöra dig när de dör. På samma sätt är det med Gud. Det som tillhör Gud kommer också att tillhöra dig. Gud kommer inte att dö som dina föräldrar, men han kommer ändå att ge dig del av sina tillhörigheter.

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Rom 8:14-17