Död och uppståndelse

Jesus hade en nära vän som hette Marta. Hennes bror Lasarus blev svårt sjuk och dog. När Jesus kommer dit äger följande konversation rum:

21 Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. 22 Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om." 23 Jesus sade: "Din bror ska uppstå." 24 Marta svarade: "Jag vet att han ska uppstå, vid uppståndelsen på den yttersta dagen." 25 Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, 26 och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?" 27 Hon svarade: "Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen." Joh 11:21-27

Efter ett tag går Jesus bort till graven och ropar på den döde Lasarus och han kommer ut ur graven levande. När vi pratar om döden är uppståndelsen, alltså dödens motsats, högst relevant, I texten kan vi se tre uppståndelser.

  1. På den yttersta dagen
  2. När vi dör
  3. Redan nu

Vi ska titta på dessa tre uppståndelser en i taget.

Uppståndelse på den yttersta dagen

Marta säger att hon vet att Lasarus ska uppstå på den yttersta dagen. Den yttersta dagen är den dag då Jesus kommer tillbaka, dömer världen och skapar nya himlar och en ny jord. När detta sker kommer de gamla himlakropparna att upplösas och nya himlakroppar skapas. I detta skede kommer även människorna som levt uppstå, alltså få liv igen. De kommer dock inte att ha sina gamla förmultnade kroppar eller gå omkring som zombies utan kommer att få en ny kropp. Paulus bemöter i 1 Korintierbrevet en kritisk fråga från någon som menar att det är absurt att tänka sig att våra kroppar ska få liv igen. Vi ska läsa vad han skriver.

35 Nu kanske någon frågar: Hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer? 36 Du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör. 37 Och det du sår har inte den form det ska få utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. 38 Men Gud ger det den form som han har bestämt, och åt varje frö dess egen form. 39 Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapdjurs, fåglars och fiskars kroppar. 40 Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. 41 Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en annan, och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. 42 Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. 43 Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. 44 Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. 45 Så står det också skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam [Jesus] blev en livgivande ande. 46 Men det första var inte det andliga, utan det jordiska. Därefter kom det andliga. 47 Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. 48 Så som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också de himmelska. 49 Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. 1 Kor 15:35-49

Oj, det var mycket text! Förstår ni vad han säger? Han håller med om det absurda i att en död kropp skulle uppstå i samma form som den dog. Det är inte så vi kommer att uppstå. Sen visar han en bild som avspeglar hur den nya kroppen kommer att uppstå. Bilden är ett frö eller korn som läggs i jorden. Den kommer inte upp som vad som helst utan ”uppstår” som just den planta den är. I bilden är våra kroppar fröet som läggs i jorden och förmultnar. Våra kroppar är nu formade efter människan Adams dödliga kropp, men när vi uppstår kommer våra kroppar att vara formade efter Jesus uppståndna kropp. Därefter ger oss Paulus en hel lista över egenskaper som kommer att förvandlas. Allt efter samma mönster.

Sådd (Död) Skörd (Uppståndelse)
Naket korn Vete
Förgängligt Oförgängligt
Ringhet Härlighet
Svaghet Kraft
Jordisk kropp Andlig kropp
Jordisk människa Himmelsk människa
Adam Jesus

Vad kan vi lära oss? Vad kan vi ta med oss?

1 Kor 15:42b Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. 1 Kor 15:49 Liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild.

Vet ni! Med sådana löften ser jag fram emot att uppstå! Tänk att jag ska få bli som Jesus! Tänk att få byta ut den här kroppen som kan bli sjuk och skadas mot en som inte kan det!

Uppståndelse när vi dör

När en människa dör lämnar själen kroppen. Kroppen är livlös och kommer att börja förmultna. Människan är dock inte medvetslös utan medvetandet lever. Själen lämnar kroppen och går till en plats i väntan på den yttersta dagen. Vi ska läsa ett stycke där Jesus blir ifrågasatt för att han tror att de döda kommer att uppstå. Ni ska få se att hans svar leder fram till en twist som fick folket att häpna.

23 Samma dag kom det fram några saddukeer till Jesus, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom: 24 "Mästare, Mose har sagt: Om någon dör barnlös, ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. 25 Nu fanns det hos oss sju bröder. Den förste gifte sig och dog, och han hade inga barn, så han efterlämnade sin hustru åt sin bror. 26 På samma sätt gick det med den andre och den tredje och med alla sju. 27 Sist av alla dog kvinnan. 28 Så vem av de sju blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla var ju gifta med henne." 29 Jesus svarade dem: "Ni tar fel, för ni förstår varken Skriften eller Guds makt. 30 Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. 31 Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er: 32 Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas Gud, utan de levandes." 33 När folket hörde detta var de överväldigade av hans undervisning. Matt 22:23-33

Sadukeer: Det är inte logiskt att de döda ska uppstå. Tänk bara på äktenskapskaoset! Jesus: Ni har fel. De döda gifter sig inte och får inte barn. Dessutom lever de redan. Vad kan vi lära oss? Vad kan vi ta med oss?

Matt 22:31-32 Har ni inte läst vad Gud har sagt er: Jag ÄR Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas Gud, utan de levandes.

Detta stämmer överens med det Jesus säger till Marta.

Joh 11:25 Den som tror på mig ska leva om han än dör

Det finns alltså en omedelbar uppståndelse för den som tror. Inte en kroppslig uppståndelse, men en uppståndelse i väntan på en ny kropp. Jag behöver inte vara rädd för att försvinna eller inte mer finnas till när jag dör. Jesus lovar att jag kommer att leva även om jag dör. Döden är inte mer än en dörr där jag får ta av mig mina slitna ytterplagg i väntan på att mina nya kläder ska bli klara.

Uppståndelse redan nu

Jesus säger till Marta att det redan nu finns uppståndelse för hennes bror Lasarus. Sedan går Jesus bort till graven och ropar på Lasarus som får nytt liv igen. Detta är den tredje formen av uppståndelse. När någon uppstår från döden nu är det en försmak av den uppståndelse som ska komma. Samma sak gäller för helande. Minns ni Johannes döparen? När han blivit inlåst och satt i fängelse hörde han att Jesus uppväckt en änkas son på hans egen begravning. Folk sa att Jesus var Guds räddning, Messias, och Johannes skickade några av sina lärjungar för att försäkra sig om detta. Han ville fråga Jesus direkt.

18 Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar 19 och sände dem till Herren för att fråga: "Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?" 20 Männen kom till Jesus och sade: "Johannes Döparen har sänt oss till dig för att fråga: Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?" 21 Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. 22 Han svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. 23 Salig är den som inte tar anstöt av mig." Luk 7:18-23

När Jesus svarar Johannes säger han åt Johannes lärjungar att berätta om de mirakler han gör. Det utgick liv från Jesus. När Jesus helade människor var det dock inte permanent. Han gjorde dem inte odödliga eller omöjliga att skada. Han botade och uppväckte deras dödliga kroppar. Vad kan vi lära oss av detta?

Joh 11:25a Jag [Jesus] är uppståndelsen och livet.

När vi ser helanden och mirakler är det inte en permanent lösning på världens problem, men det är ett litet vittnesbörd om att Jesus är Guds räddning och att han har makt att ta oss genom döden och ge oss det eviga livet. Jesus säger att han själv är uppståndelsen. Det är alltså hos Jesus vi kommer att hämta och redan nu får hämta läkemedel mot döden.