Guds rike

När Jesus började predika var det ett ämne som han pratade om mer än andra ämnen. Han pratade om Guds rike. Vad är då Guds rike? Vi vet vem Gud är. Han är den som skapade allt. Vi vet också vad ett rike är. Det är samma sak som ett land eller kungarike. Guds rike är alltså det land eller område som tillhör Gud. Ett annat ord för Guds rike är himmelriket. De båda orden används i Bibeln och talar om samma sak. Vi ska idag titta lite mer på var Guds kungarike är och vilka förutsättningar som gäller där. Jag kommer idag utgå från två frågor.

  1. Var är Guds rike?
  2. Hur är det i Guds rike?

1. Var är Guds rike?

1.1 Guds rike är nära!

När Jesus predikade så sa han såhär: "Guds rike har kommit nära!" Guds kungarike är alltså inte något långt borta i en annan galax utan det finns tillgängligt på något sätt. Var är Guds rike? Guds rike är nära!

1.2 Guds rike är på väg!

Även om Guds kungarike är nära är det samtidigt något som inte är här helt och fullt. När Jesus lärde sina lärjungar att be bad han såhär: "Låt ditt rike komma." Guds rike är alltså något som inte kommit helt och fullt utan är på väg. Var är Guds rike? Guds rike är på väg!

1.3 Guds rike är mitt ibland oss!

Men var är då Guds rike? Jag vet var Sveriges rike ligger, det kan jag peka på, men var är Guds rike?

Då Jesus blev tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er." Lukasevangeliet 17:20-21

Guds rike är ett annorlunda rike. Det är inte synligt, men det är ändå här. När vi ska upptäcka Guds rike behöver vi lära oss att titta efter andra saker än när vi upptäcker ett vanligt land. Var är Guds rike? Guds rike är mitt ibland oss!

2. Hur är det i Guds rike?

2.1 Jesus är kung!

Minns ni kung David? Gud berättade för honom att det skulle komma en kung efter honom som aldrig skulle lämna kungatronen. Jesus kallas i Bibeln för Davids son. Det är ett annat sätt att säga att han ska ta över efter David, att han är Davids arvtagare. Detta är ingen slump. När Gud pratade med David visste han att han skulle komma till jorden och bli kung. Hur är det i Guds rike? Jesus är kung!

2.2 Ny skapelse! Nya regler!

Hur blir det när Gud får bestämma? Guds plan för världen är att rädda den, återskapa den och ge den evigt liv. När Bibeln pratar om himlen talar den om en plats som varken har hunger eller törst, sjukdom eller död. Så är det i Guds rike. Det är en ny verklighet med nya regler. Eftersom Guds rike är nära skymtar det ibland igenom och vissa saker som inte är normala här på jorden sker ändå. Vi kallar det för under, men egentligen är det bara att Guds rike syns lite. Hur är det i Guds rike? Ny skapelse! Nya regler!

2.3 Återställd gemenskap!

Den sista punkten jag vill ge er är den viktigaste. Den som lever i Guds kungarike lever i gemenskap med Gud. Detta är något helt otroligt! Jesus berättar en liknelse om ett förlorat får. Poängen med liknelsen är att vi människor sprungit bort från Gud och gått vilse. Vi behöver att herden, det vill säga Jesus, kommer till oss och hittar oss. Så är det i Guds rike. Där letar Gud efter oss och ger inte upp förrän han hittat oss och kan ta oss hem till sig.

Jesus berättar även en liknande berättelse om en förlorad son. Berättelsen handlar om en son som stack med halva pappans egendom och festade upp den. När han var pank bestämde han sig för att gå tillbaka till sin pappa och be om förlåtelse. Han hinner dock inte öppna munnen innan pappan förlåter honom. Poängen med berättelsen är att vi sprungit bort från Gud och gjort fel mot honom. Vi behöver förlåtelse från vår far, det vill säga Gud. Hur är det i Guds rike? Återställd gemenskap!

Sammanfattning

Samtalsfrågor

  1. Har du någon gång varit med om något övernaturligt? Det kan vara att någon blir frisk eller att något som kändes omöjligt löste sig. Gå ett varv i gruppen och berätta.
  2. När Guds rike kommer nära får människor förlåtelse för saker de gjort som de gjort fel och ångrar. Fundera en liten stund om du gjort något fel som du ångrar. Be sedan tyst i gruppen. Kommer du på något dumt du gjort så be Gud om förlåtelse för det. När ni känner er klara kan ni läsa 1 Johannesbrevet 1:9 Exempel på hur man kan be: Gud, jag ber om förlåtelse för att jag [ljög för min mamma, fuskade på provet etc.]. Amen.
  3. När Guds rike kommer blir människor som tappat bort Gud hittade. Känner du någon som skulle behöva lära känna Gud eller som sprungit bort och behöver bli hittad av honom? Be sedan tyst tillsammans. Exempel på hur man kan be: Gud jag ber att [min mamma, min lärare etc.] ska få lära känna dig. Amen