Jesus prioriterar

Läs: Markus 5:21-43

Utan ranking Jairus är välbärgad och ansedd i samhället. Kvinnan är urfattig och lever i utanförskap på grund av sin sjukdom. Ändå får de samma tillgång till Jesus. Ekonomisk eller social skillnad ger ingen fördel i relationen till Jesus. Han ger inte Jairus någon fördel för sin rikedom och sociala status eller ignorerar kvinnan på grund av hennes fattigdom eller låga status. Samma sak gäller oss. Det kvittar om du får ett välbetalt jobb och ett stort hus eller blir långtidsarbetslös och bor i ett skjul. Du har samma tillgång till Jesus.

Den enskilda människan Jesus värderade inte den intresserade folkmassan högre än individen som behövde honom. Detta ser vi också på andra ställen där han drar sig undan folkmassan och beundrarna för att möta en enda person som behövde honom. I liknelsen om det förlorade fåret säger Jesus att herden lämnar de 99 som inte har sprungit vilse för att söka upp det enda fåret. Det vi kan lära oss är att Gud är intresserad av dig, inte för att du tillhör en grupp utan för att du behöver honom. En annan grej vi kan lära oss är att vi också får värdera individer och inte behöver vara "effektiva" och nå så många som möjligt.

Den som kommer Jesus prioriterar dem som kommer till honom och ber honom om hjälp. Jesus kan inte hjälpa dig om du inte kommer till honom med dina problem. Det enda sätt vi kan få tillgång till Jesus kraft är att erkänna att vi är svaga och att vi inte kan klara oss genom livet på egen hand. Jesus kan inte hela dina sår innan du låter honom ta hand om dem. Att komma till Jesus kräver tro, eller tillit. Både Jairus och kvinnan visade tro. Jairus är övertygad om att hans dotter kan bli frisk om Jesus rör vid henne (v23) och kvinnan är övertygad om att hon kommer att bli frisk om hon bara får nudda Jesus mantel (v28). Vi kan lära oss av deras exempel och komma med våra problem till Jesus och lita på att han kommer att hjälpa oss.