Jesus sista dagar

När Jesus var ungefär 30 år gammal började han predika. Guds kungarike är här! Han botade sjukdomar och kastade ut onda andar. Mycket folk följde honom, men han valde 12 som sina speciella elever, sina lärjungar. När Jesus hade gått omkring och undervisat i ungefär tre år gick han upp till Jerusalem för att fira påsk.

Den sista måltiden

På påsken äter judarna en speciell påskmåltid. Jesus äter den med sina lärjungar. Under måltiden tar Jesus ett bröd och säger: Detta är min kropp som offras för er. Sedan tar han en bägare och säger: Detta är mitt blod som offras för er. Tänk på mig när ni äter detta. Känner ni igen det? Jesus startar nattvarden Under måltiden lämnar Judas sällskapet.

Getsemane

De går ut till parken Getsemane. Jesus vet vad som kommer att hända och han får svår ångest. Jesus ber och svettas blod. Judas kommer med de judiska ledarnas vakter. Jesus grips. Lärjungarna flyr.

Jesus förhörs

Jesus tas till den judiska översteprästen Kajafas palats. De förhör honom och tar honom sedan till den romerska härskaren Pilatus residens, för judarna hade inte rätt att utdöma dödsstraff. Förhörs, piskas. Döms till döden. Korsfästelse var romarnas grövsta avrättningsmetod.

Korsfästelsen

Allt detta har hänt under natten. Kl 9 på morgonen korsfästs Jesus på kullen Golgata. Där hänger han sedan i 6 timmar tills han dör kl 15. Samma kväll begravs Jesus och de judiska ledarna sätter ut vakter för att ingen ska stjäla hans kropp.

Uppståndelsen

Den första dagen i veckan kommer några kvinnor för att smörja kroppen, men vakterna och stenen är bort och kroppen är inte där! Istället sitter där två änglar som säger att Jesus uppstått!