Kvinna och man

Idag ska vi prata om ett väldigt stort och samtidigt väldigt känsligt ämne. När vi pratar om kvinnlighet och manlighet dras vi direkt in i stora frågor som kön, könsidentitet och sexualitet, vilket är svårt att samtala om utan att bli involverad på ett väldigt personligt plan. Det finns många sår och rädslor kopplade till detta. Jag är övertygad om att det också bland er finns livsöden som på detta område snarare behöver omtanke och upprättelse än ännu fler tankar och ”rätta svar”. Om du känner att jag trampar på en öm punkt för dig ska du veta att jag inte är ute efter att sätta dit eller döma någon. Mitt syfte är att måla de stora dragen så att så många som möjligt kan få en så sund bild som möjligt av vad det är att vara kvinna eller man.

När jag gick i högstadiet fanns det ett uttryck som vi använde. När någon gjorde något bra kunde vi säga: ”Manligt” Det betydde typ ”Bra jobbat!” Detta är ett exempel ett problem som snabbt uppstår när barn inser att det finns kön. Vi såg en egenskap som vi värderade och satte den i förbindelse med vår könsidentitet genom att kalla den ”manlig”. Problemet med ett sådant uttryck är att om manligt betyder bra, vad betyder då kvinnligt?

För att kunna diskutera kvinnlighet och manlighet så måste vi veta vad det egentligen är vi diskuterar. Vi måste ha ordning i våra begrepp så att vi inte blandar ihop saker som inte hänger ihop. Jag ska börja med att ge er definitioner på ett antal ord som är viktiga i sammanhanget.

Definitioner av begrepp

Kön

Könsidentitet

Sexualitet

Kvinnlighet och manlighet

Genus

Könsroll

Sammanfattning av begrepp

Begrepp Definition
Kön Biologisk genuppsättning
Könsidentitet Psykologisk anknytning
Sexualitet Utvecklad egenskap
Kvinnlighet och manlighet Fysiologiska och kulturella könsmarkörer
Genus Kulturella könsmarkörer
Könsroll Koppling mellan genus och kön

Hur ser Bibeln på kvinnlighet och manlighet?

1. Gud är ursprung till människan som både kvinna och man.

Vi ska börja i skapelseberättelsen.

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 1 Mos 1:27

Jag pratade i veckan med en tjej som sa att hon på senare tid har vuxit in i sin roll som kvinna och att hon hittat en frihet i det. Hon får lov att vara kvinna på ett kvinnligt sätt utan att det är fel. Samtidigt jobbar hon med vaktmästeri och kör traktor, snickrar, klipper gräs och annat som vi kanske skulle kalla ”manligt”. Men hon är inte hotad i sin kvinnlighet för att hon gör ”manliga” saker. Hon gör dem nämligen inte för att hon vill bli som en man. Hon gör det för att hon tycker om att göra det. Hon gör det som en kvinna.

2. Vi ska inte utesluta skillnader. Vi hänger ihop.

1 Kor 12:12-17 Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sade: "Jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen", så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade: "Jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen", så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen?

Paulus talar egentligen om kyrkan och att kyrkan inte kan utesluta en etnisk eller samhällelig grupp eller att en grupp skulle vara mer välkommen än en annan. Men ni ska se att det han säger också inkluderar skillnaderna mellan kvinnor och män. I Galaterbrevet skriver han om vilka som räknas som Guds barn, alltså vilka som tillhör Jesus.

Gal 3:26-28 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Ni ser att det är samma lista som i den tidigare texten, men att kvinna och man nu är med. Jag menar att vi utan problem kan föreslå att denna tredje kategori av uppdelningar också gäller i Korint fast att den inte står med. Kvinnan ska inte säga: Jag är inte man, så jag hör inte till gemenskapen. Mannen ska inte säga: Jag är inte kvinna, så jag hör inte till gemenskapen.

3. Vi behöver att vi är olika.

1 Pet 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Kvinnor och män är skapade olika. Med det menar jag inte att alla kvinnor är lika och alla män är lika. Det är vi inte. Vi har alla en unik mix av ärvda och upptränade egenskaper. Våra olika egenskaper behövs på alla ställen i samhället och vi kompletterar varandra.

Problemet, som också är roten till den ojämlikhet och könsdiskriminering som vi möter i vår kultur, löser vi inte genom att sudda ut de skillnader som faktiskt finns mellan kvinnor och män. Istället behöver vi lära oss att värdera både de ”kvinnliga” och de ”manliga” egenskaperna i varje människa och ta nytta av dem i vår gemensamma strävan.

Lösningen är alltså inte att män försöker bli som kvinnor eller kvinnor som män utan att alla människor tjänar varandra med sina ”kvinnliga” och ”manliga” egenskaper. Utan att både det ”kvinnliga” och ”manliga” får samexistera kommer vi att sakna något av Guds karaktär, han som är ursprung till både kvinna och man.