Kyrkan

Uppdraget från Jesus

När Jesus hade uppstått visade han sig för lärjungarna.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut." Matt 28:18-20

Jesus sände ut lärjungarna som han kallade apostlar. Tre viktiga ord:

I Apostlagärningarna kan vi läsa hur apostlarna missionerade. De reste runt och predikade överallt. När de kom till en ort lärde de känna folk där och predikade evangeliet, alltså de goda nyheterna de hade fått.

De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiokia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiokia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna Apg 11:19-26

De som kom till tro började samlas i hemmen.

De var liksom en samling människor - en församling.

Kyrkan är resultatet

De som kom till tro på Jesus kallades alltså kristna. Dessa kristna samlades i hemmen och åt, bad, sjöng och lyssnade på undervisning. Dessa kristna utgjorde tillsammans kyrkan. Kyrkan = alla som tror på Jesus I Bibeln finns det flera bilder för kyrkan.

Uppdraget fortsätter

Minns ni uppdraget som Jesus gav lärjungarna? Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Hur kommer det sig att vi har en kyrka i Sverige? Jo, någon har gått ut och undervisat människor så att de fått en tro. Uppdraget från Jesus fortsätter!

Nu är det du och jag som är Jesus lärjungar. Det är vi som har fått höra de goda nyheterna att det finns evigt liv och att Jesus har tagit straffet för det onda som vi har gjort. Nu är det vi som samlas i kyrkan, äter tillsammans, ber tillsammans, sjunger tillsammans och lyssnar på undervisning tillsammans. Nu är det vår tur att gå ut och berätta!

Uppdraget som Jesus gav sina lärjungar gäller också oss! Gå ut och gör alla folk till lärjungar!