Lagen och samhället

En lag är en samling regler som gäller för en grupp med människor.

Sveriges lag

För några år sedan gick jag en kurs i juridik, alltså om svensk lag. Sveriges lag är de regler som gäller för Sverige. Den innehåller en massa saker. När vi tänker på lagar kanske vi först tänker på de lagar som gäller brott som stöld, mord och våldtäkt. Det finns dock lagar för många fler saker!

Det finns lagar för hur en rättegång ska gå till. Det finns lagar för hur regeringen ska väljas och styra, hur man har rätt att uttrycka sig i media, vad som gäller när man gifter sig, hur man ärver sina föräldrar, vad man får göra med mark, vatten och byggnader samt hur man får starta och driva olika slags bolag.

När jag läste och lärde mig om svensk lag blev jag först ganska överväldigad. Tänk att det finns så många regler som alla svenskar måste följa! Sen blev jag stolt! Tänk att Sverige har en lag som skyddar så många som är utsatta! Tänk att lagen skyddar mig!

Det må vara sant att lagen inte kan få en människa att älska mig, men det kan hindra henne från att lyncha mig, och det tycker jag är ganska viktigt. Martin Luther King Jr.

Guds lag

När Gud befriade Israels folk ur Egypten hade de vuxit från en liten familj till ett stort folk. Det första Gud gjorde var att ta dem ut till ett berg där han gav dem en lag. Varför? Jo, för att Israel inte skulle ta efter de hemska ordningar som fanns i de omkringliggande kulturerna behövde Gud ge dem regler till skydd.

Guds lag är precis som Sveriges lag till för att skydda. Bibeln talar uttryckligen om att Guds lag till exempel är tänkt att skydda de som är ekonomist utsatta i samhället. På den tiden var de faderlösa, änkor och invandrare.

Han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. 5 Mos 10:18-19

Men lagen var inte bara tänkt för att skydda de utsatta. Den var också tänkt att skydda Israels relation till Gud. På så sätt skiljer sig lagen som Gud gav från Sveriges lag.

De tio budorden (2 Mos 20, 5 Mos 5)

 1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
 2. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn.
 3. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.
 4. Hedra din far och din mor.
 5. Du ska inte mörda.
 6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
 7. Du ska inte stjäla.
 8. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
 9. (9-10) Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Varför behövde då Israel ha en lag från Gud? Hade de inte bara kunnat komma på egna lagar? Såhär skrev Salomo, som var en av Israels kungar:

Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Ords 29:18

Utan att Gud berättar vad som är rätt kommer folket fel. Människor har i alla tider försökt förvränga sanningen och utnyttja andra människor till sin egen vinning.

Det är en vanlig missuppfattning att människan kan komma fram till det rätta bara genom att tänka. Det kan vi inte. Vi är begränsade i tanken och behöver hjälp från Gud.

Lagen och du

Nu kommer den avgörande frågan. Behöver du ha lagar och regler? Kyrkan har genom alla tider svarat ja på den frågan. Bara för att du tror på Gud kommer du inte automatiskt att göra det som är rätt. Inte ens om du blir munk kommer du att föra det som är rätt.

Varför ska du då följa Guds regler? Jo, Guds regler är precis som den svenska lagen till för att skydda. Om vi följer Guds regler finns det skydd för alla områden i våra liv! Jag har gjort en lista över några saker som de tio budorden skyddar oss från.

 1. Guds regler skyddar din tro.
 2. Guds regler skyddar dina tankar.
 3. Guds regler skyddar din vila.
 4. Guds regler skyddar din familj.
 5. Guds regler skyddar ditt liv.
 6. Guds regler skyddar dina relationer.
 7. Guds regler skyddar din egendom.
 8. Guds regler skyddar din rättvisa.
 9. (9-10) Guds regler skyddar ditt hjärta.

Guds lag skyddar slutligen, och ytterst sätt, vår frihet.

”När alla människor lever utan lag, lever alla utan frihet.” Joseph Ratzinger (Påve Benedikt XVI)

Benedikt menar att om vi inte skulle ha lagen så skulle vi förlora vår frihet. Lagen är till för att skydda friheten.

Vilken regel är då den viktigaste? I Matteusevangeliet berättas det att Jesus fick samma fråga.

Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." Matt 22:37-40