Lev som att du ska dö

Som ni alla fattar kommer vi alla att dö förr eller senare. Döden är ett gigantiskt ämne. Vi skulle till exempel kunna ha ett helt pass bara om varför vi dör, eller vad som händer när vi dör eller vad vi vet om ”den andra sidan”. Denna gång ska vi dock hålla oss på denna sida döden och bara konstatera: Vi kommer att dö. Now what?

Frågan jag kommer att ställa idag är alltså hur vi hanterar detta livet i ljuset av att vi kommer att dö. Jag ska ge er två stora perspektiv på vad det är att leva med döden för ögonen och ett antal underpunkter som kommer att hjälpa er att leva era liv på ett bra sätt. Mina två huvudpunkter är:

  1. Ta det lugnt!
  2. Satsa allt!

Ta det lugnt!

Jag vill börja med att konstatera att allt du gör här i livet inte är så viktigt. Det finns många saker som inte spelar någon som helst roll när du är död. Hade du android eller iPhone när du gick i nian? Hade du mycket eller lite pengar på sparkontot när du var 15? Hur bra gick det på provet i spanska i tvåan på gymnasiet? Ni fattar! Många saker som kan kännas viktiga när man är där blir ganska oviktiga när vi inser att vi ska dö.

"HERRE, lär mig förstå mitt slut, att mina dagar har en gräns, så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagar, min livslängd är som ingenting inför dig. Alla människor är bara en vindpust, hur säkra de än står. Sela. Som en skuggbild vandrar människan omkring, oroar sig till ingen nytta, samlar på hög och vet inte vem som får det." Psaltaren 39:5-7

"Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt." Andra Korintierbrevet 4:18

Bibeln talar om två kategorier av saker. Det finns saker som är ”förgängliga” och saker som är ”eviga” eller ”oförgängliga”. Förgängliga saker är saker som kommer att försvinna eller förstöras vid någon tidpunkt. Det som är förgängligt är sånt som visar sig vara oviktigt när vi är döda. Kroppen, sakerna och utseendet kommer alla att försvinna. De är förgängliga och har därför inget värde i sig själva. De har inget ”egenvärde”. Därför behöver vi inte vara oroliga över allt sånt eller kämpa ihjäl oss för att få en viss sorts kropp, utseende eller sak. Det kommer att visa sig vara till ingen nytta. Vad är poängen? Det som är förgängligt är i sig själv oviktigt. Stressa inte upp dig på sånt. Ta det lugnt.

Satsa allt!

Huvudpunkt två: Du har ett enda liv att leva, så du kan lika gärna satsa allt! Den australiensiska sjuksköterskan Bronnie Ware jobbade på en avdelning för döende patienter. Hon började fråga sina patienter vad de ångrade med sitt liv. Efter ett tag började hon se ett mönster. Hon såg att det fanns fem vanliga svar. Dessa är mina underpunkter.

Jag önskar att jag hade haft modet att leva sant mot mig själv, inte bara göra det som andra förväntade sig av mig.

Detta är ett sätt att leva som kommer ur konflikträdsla. Om vi aldrig säger nej eller vågar säga till när vi inte hänger med så kommer vi att göra mycket som vi senare ångrar.

Ni har säkert hört Sabina Ddumba: ”So I did it for the fame and all of the fortune, but who you gonna blame now your life’s not your own!” Översatt till svenska: Jag gjorde det för att bli känd och rik, men vem ska du skylla på nu när ditt liv inte är ditt?

För er kan vi tänka på skolan. Säg vad ni tycker och var ärliga. Det kan vara obekvämt nu, men det kommer att vara värt det i längden. Vill ni inte dricka så gör inte det. Och ni tjejer: Vill ni inte att killarna ska prata om er på ett visst sätt så ryt ifrån. Det är inte okej att behandla er hur som helst.

Poäng: Du måste inte säga ja till allt som andra vill. Se till att du får ditt eget liv och gör dina egna val, annars kommer du att få ett liv som inte är ditt.  

Jag önskar att jag inte hade arbetat så mycket.

Det är lätt att hamna i en arbetsspiral där vi känner oss konstant tvungna att arbeta mer än vi gör.

Ni har kanske hört Harder, Better, Faster, Stronger med Daft Punk. ”Work it Harder, Make it Better, Do it Faster, Makes us Stronger, More than Ever, Hour After Our Work is Never Over.” Översatt till svenska: Arbeta hårdare. Gör det bättre. Gör det snabbare. Gör oss starka. Mer än nånsin. Timme efter timme. Vårt jobb tar aldrig slut.

Detta är ett typexempel på något ”förgängligt” som människor ger ett ”egenvärde” fast att det kommer att försvinna. På dödsbädden ångrar många att de la så mycket tid på sitt jobb och så lite tid på exempelvis sina barn.

Förgängligt, förgängligt! säger Predikaren. Förgängligt, förgängligt! Allt är förgängligt. Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen? Predikaren 1:2-3

Poäng: Jobba lagom. Satsa på det som verkligen betyder något.  

Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor.

Att uttrycka sina känslor är att våga vara sårbar och svag. Många människor trycker ner eller gömmer sina känslor för att inte såra andra eller för att de själva är rädda för att tappa kontrollen. Jag tror att detta framför allt är ett problem bland män, för det finns en kultur som säger att vi inte ska gråta eller vara emotionella utan orubbliga och starka. Det är falskt och lever du så, så kommer din smärta att ta andra utvägar. För vissa blir det depression, för andra alkoholism. Ytterligare andra tar ut sin smärta i våld mot sina anhöriga. Oavsett hur det blir är det fruktansvärt.

Bibeln talar om att vi ska vara starka, men det handlar inte om att vara macho. Det är en styrka som kommer av att vi litar på Gud och kommer till honom med våra problem och känslor.

Kasta din börda på Herren, han ska ta hand om dig. Han låter aldrig den rättfärdige vackla. Psaltaren 55:23

Poäng: Våga visa dina känslor och vara svag, för Gud tar hand om dig.  

Jag önskar att jag hållit kontakten med mina vänner.

Vänskaper kräver att vi fortsätter att investera i varandra. Även om Bibeln betonar att relationen till Gud är den viktigaste talar den mycket om vår relation till andra människor. Jesus talar i Johannes evangelium med sina lärjungar.

Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra. Johannesevangeliet 15:12-17

Jesus säger att hans bud, eller uppdrag till oss kristna är att vi ska älska varandra och ge oss själva till varandra. På ett annat ställe säger Jesus att det vi gör mot varandra det gör vi mot honom.

Poäng: Ta hand om dina vänner, det är bra för dig och ett uppdrag från Gud.  

Jag önskar att jag hade låtit mig själv vara gladare.

Glädjen är ett val. Det är lätt att fastna i destruktiva mönster. När Paulus skrev ett brev till församlingen i staden Filippi uppmanade han därför dem att välja glädjen och det goda.

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Filipperbrevet 4:4-9

Poäng: Välj att fokusera på det goda, det som bygger upp och ger hopp. Låt er själva vara glada.  

Till denna lista vill jag lägga en sista sak. Den kommer från Billy Graham, som är en av 1900-talets största evangelister. Han reste hela världen runt och när han hade ett möte samlades massvis med folk. De fyllde arenor! På vissa ställen kom flera hundra tusen samtidigt för att lyssna. På vad? På predikan om omvändelse förlåtelse och räddning. Makalöst! När Billy Graham fick frågan om han önskar att han hade gjort något annorlunda svarade han: Jag önskar att jag hade bett mer. Därför är min tilläggspunkt:

Satsa på att lära känna Gud.

Guds önskan är att ge människan evigt liv i gemenskap med honom. Detta eviga liv finns tillgängligt redan nu. Den som är kristen kan redan nu leva i gemenskap med Gud. Jag pratade lite om eviga och förgängliga saker. Relationen med Gud är något evigt. När du dör kommer mycket av ditt liv att försvinna och bli helt irrelevant, men din relation med Gud kommer att vara helt avgörande!

Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteusevangeliet 6:19-21

Poäng: Satsa på att redan nu leva det eviga livet så kommer döden inte att vara en stor förlust.