Rädsla och masker

Alla människor är rädda.

Oavsett vad vi är rädda för så gömmer vi oss. Vi tar på oss masker för att ingen ska se vilka vi verkligen är. Vi döljer oss för varandra och spelar roller för varandra som vi kanske egentligen inte kan känna oss hemma i. Konsekvensen blir att ingen ser oss som dem vi verkligen är. De ser bara våra masker.

Den stora skillnaden mellan människor och Gud är att han redan vet hurdan du verkligen är. Därför är det lönlöst att spela för Gud. När du möter honom passar ingen mask. Han vet redan vad du är rädd för. Han vet redan vad som sårat dig och vilka du sårat och han vill hjälpa dig. I Bibeln står det såhär:

Var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. Jes 43:1

Detta är ett ord från Gud som du får ta till dig. När du är med Gud behöver du inte vara rädd, för han har köpt dig fri. Jesus kom till jorden och dog för att du skulle få leva. När du möter Gud får du ett nytt namn, en ny chans. Allt det som du själv eller andra kallat dig tidigare är inte dina namn längre. Nu är du Guds barn. Gud har en gång skapat dig, men han har också köpt dig fri. Därför är du hans rakt igenom. Läs versen långsamt igen och tänk på att den gäller dig!

Var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. Jes 43:1