Rättfärdig av tro

Hur kan jag få komma till himlen? Du har säkert stött på många svar på den frågan!

Rättfärdighet

Bibeln säger att du behöver rättfärdighet för att komma till himlen. Rättfärdighet handlar om rätt färd. Färd är ett gammalt sätt att säga handlingssätt. Rättfärdig är alltså den handlar rätt. Rättfärdighet handlar också om att vara färdig, alltså klar, att komma inför rätten, alltså domstolen. Den som är rättfärdig har inget att anklagas för.

  1. Att handla rätt.
  2. Att vara fri från anklagelser.

Abraham

Abraham var en man som levde för 4000 år sedan. Gud utvalde Abraham och har låtit hela Israels historia utgå från honom. Man skulle kunna kalla Abraham för Guds folks anfader. Om du vill läsa om Abraham så står det om honom i 1 Mosebok kapitel 12-25. Hela berättelsen om Abraham kan sägas vara en tillitsövning eller en dans där Gud för och Abraham låter sig föras. Gång på gång kallar Gud på Abraham som lyssnar på Gud, håller sig till Gud och följer Gud.

1. Gud kallar Abraham

Abraham föddes i en stad som hette Ur. Ur låg i landet Mesopotamien i dagens Irak. Ur anses vara en av världens första städer och man har hittat byggnader där från ca 5000 f.kr. Staden var som störst runt 2000 f.kr. då den var huvudstad i hela Mesopotamien. Det var ungefär då som Abraham levde. Abraham växte alltså upp i den tidens storstad. Man skulle kunna jämföra det med att växa upp i dagens New York. Allt som gick att få tag i fanns där. All sorts bekvämlighet och all lyx. Men så hände det något. Gud började prata med Abraham.

Herren sade till Abram: "Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade." 1 Mos 12:1-3

Gud ger Abraham en riktning och ett löfte. Riktningen är: Gå ut. Löftet är: Du ska bli ett folk. Gud sa till Abraham att lämna allt det han kände till och Abraham följde efter!

I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv, och han gav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. Heb 11:8

Abraham följer med Gud och kommer till landet Kanaan. Där talar Gud igen:

Sedan förde han honom [Abraham] ut och sade: "Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem." Och han sade till honom: "Så ska din avkomma bli." Och Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. 1 Mos 15:5-6

Gud tog Abraham UT och uppmanade honom att titta UPP. Gud erbjöd Abraham sitt perspektiv och han tog emot det. Det nya perspektivet innebar att Abraham skulle bli far till ett stort folk.

2. Fel folk - Ismael

Nästa berättelse börjar många år senare. Abraham och Sara börjar bli gamla och de har fortfarande inte fått några barn. Gud hade ju lovat att Abraham ska bli ett stort folk, men nu ser de ut att dö barnlösa. De börjar se sig omkring efter alternativ. Sara erbjuder Abraham att försöka få barn med hennes tjänarinna Hagar. De försöker och Hagar får en son som får namnet Ismael. Abraham känner sig nöjd! Nu har han fått en son! Nu kommer Guds löfte att gå i uppfyllelse! Nope! Hagar börjar se ner på Sara nu när hon fått barn och hela situationen blir så ohållbar att Abraham skickar ut Hagar i öknen. Gud gör också klart för Abraham att han inte pratade om Ismael när han lovade ett stort folk utan om en son till Sara.

3. Rätt folk - Isak

En dag får Abraham besök. Det är tre män som kommer till tältet där han bor. De är lite underliga och Abraham förstår att de inte är vanliga människor. Han bjuder in dem att äta och de säger att de ska komma tillbaka om exakt ett år och att Sara då ska ha fått sitt barn. Sara står och lagar mat och hon skrattar för sig själv när hon hör vad de säger. Både hon och Abraham är nämligen mycket gamla. Männen hörde att Sara skrattade och frågade varför hon inte trodde. Skulle något vara omöjligt för Gud? Det är faktiskt Gud som lovat att Abraham ska bli ett stort folk. Männen hade rätt och Sara blev gravid och födde Isak. Vad tror ni att hans namn betyder? Det betyder: Han skrattar. Även om Sara hade skrattat åt Guds löfte så hade hon nu fått den son som Gud hade lovat, han som skulle bli ett stort folk.

4. Abraham offrar Isak.

Den sista berättelsen om Abraham är svår att förstå. Abraham hade nu fått den son som Gud hade lovat och som Abraham hade önskat så länge. Kanske är det så att när vi fått allt vi behöver så slutar vi lita på Gud. Oavsett hur det var med Abraham så säger Gud till honom att han ska gå upp på ett högt berg och ge tillbaka Isak till honom genom att offra honom på ett altare. Det var inte ovanligt på den tiden att man offrade sin första son till den gud man tillbad. Abraham följde Gud och tog med sig Isak och begav sig till berget som Gud hade sagt. Han gick upp på berget, byggde ett altare, band Isak och la honom på altaret. Han tog sin kniv och lyfte den för att döda sin egen son, men då sa Gud STOPP! Gud ville inte att Isak skulle dö. Istället för att låta Abraham offra Isak visade Gud en bagge som Abraham fick offra. Fast att Abraham hade fått det som Gud lovat fortsatte han att lita på och hålla sig till Gud. Till och med när Gud sa åt honom att göra det omöjliga litade han på Guds plan.

Vad kan vi lära oss av Abraham?

Gud Abraham
Gud har en plan Abraham lät Gud sätta agendan
Guds plan är hållfast Abraham litade på Gud
Gud är uthållig Abraham testade igen när han misslyckats

I Romarbrevet står det att det är omöjligt att förtjäna sin plats i himlen och tar upp Abraham som ett exempel. Abraham gjorde mycket bra i sitt liv, men han gjorde också dåliga saker. Men det var inte därför han blev rättfärdig utan för att han litade på Gud.

Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. 1 Mos 15:6

De dåliga nyheterna är att du aldrig kan förtjäna himlen. De goda nyheterna är att Gud kan ge dig himmelen som en gåva om du litar på hans godhet.