Syndafallet

När jag var liten hade mina föräldrar ett klätterträd. Det var en tätbevuxen en och vi hade byggt kojor i den i två våningar. Den första våningen låg 1,5 m från marken och den andra låg liksom ovanpå trädet på ca 3 m. Trädet var väldigt tätt och man kunde gå typ överallt, men på ett ställe kunde man inte gå. Om man gick där var det som en grop som man inte kunde ta sig upp ur. Den enda vägen ut var neråt. När vi hade gäster och vi var uppe i kojan varnade jag alltid dem. "Gå inte där borta, för då kommer ni inte upp igen." Vi kallade hålet för evighetshålet, för det fanns ingen botten utan trillade man i där trillade man hela vägen till marken. Vi ska använda klätterträdet som bild för att förstå hur synden kom in i världen.

Toppen

Gud skapade människor och gav dem ett hem i en trädgård. Där fanns det en massa underbara fruktträd som människan kunde äta och leva av. Människorna levde i harmoni med varandra och med Gud. Det står att de var nakna utan att skämmas för varandra och att de hade direktkontakt med Gud. Gud är god och livets källa och så länge människorna levde i nära gemenskap med Gud fanns det bara godhet och liv.

  1. Gud skapade ett paradis för människan
  2. utan ondska och död
  3. i gemenskap med honom.

Vi skulle kunna likna paradiset med den översta kojan i mina föräldrars träd. Där är man nära himlen.

Evighetshålet

Människans vänskap med Gud bygger på att människan frivilligt litar på och håller sig till Gud. Därför planterade Gud ett träd som människan INTE fick äta av. Genom att inte äta av trädet visade människan att den frivilligt lydde Gud och litade på Gud. Men det är inte ett likgiltigt val. Om människan väljer bort Gud så väljer hon också bort källan till allt gott.

Gud skapade ett val mellan gott och ont för människan.

Om paradiset var den översta kojan så skulle det förbjudna trädet vara som evighetshålet i klätterträdet! Det går inte att äta av det förbjudna trädet och stanna i paradiset. Gud varnar dem därför för att äta av trädet, för han vet vad som kommer att hända om de äter av det. Det går inte att gå ner i det hålet utan att falla hela vägen ner till botten.

Fallet

Slå upp: 1 Mos 3:1-13 Plötsligt dyker det upp en orm i berättelsen. Ormen var dock ingen vanlig orm. Bibeln identifierar ormen som djävulen. Djävulen är en ängel som Gud har skapat, men som gjort uppror mot Gud. Djävulen hatar Gud och dem som är vänner med honom. Målet för djävulen är därför att skapa splittring och förstöra för dem som Gud älskar.

Ormen = Djävulen

Ormen pratar med människorna och ifrågasätter vad Gud har sagt. Han uppmanar människan att misstänka Gud för att inte vara god. Han säger att det förbjudna trädet inte alls är farligt utan att Gud är snål eftersom han vill ha det för sig själv. Ormen lyckas övertala Eva och Adam som äter av frukten från det förbjudna trädet. De hoppade ner i evighetshålet!

Ormen fick människan att välja bort Gud

Människan faller genom evighetshålet och inser plötsligt att de är nakna. Beskyddet som de tidigare haft i relationen till varandra är borta. Nu står de nakna och fulla med skam. De förstår att de gjort något riktigt dåligt. När Gud kallar på Adam och Eva gömmer de sig och skyller på varandra. Den gemenskap som de tidigare haft med Gud är bruten.

Människans relation med varandra skadades. Gemenskapen med Gud skadades.

Men inte bara det! Gud är godhetens och livets källa. Människan är beroende av Gud för att få evigt liv. Genom att gemenskapen med Gud bryts stryps också människans källa till evigt liv.

Döden kom in i människans historia.

Du har ett val

Nu har ni hört om det första fallet och hur de första människorna valde bort Gud. Men detta är inte en historia om några dumma människor för länge sedan. Detta gäller också dig. Du har också ett val. Valet står mellan att lita på Gud och leva ett liv i hans gemenskap med löfte om evigt liv, eller att välja bort Gud. Det finns många sätt att välja bort Gud. Du kan till exempel välja att tro att Gud inte finns och ignorera honom tills du dör. Eller så kan du inse att han finns men bestämma att du inte vill ha honom i ditt liv. Eller så kan du själv leka Gud och säga att du bara vill ha Gud om han följer dina regler. Allt detta är att hoppa i evighetshålet.

Evighetshålet = Att inte lita på Gud

De goda nyheterna är att det också finns möjlighet för dig att säga ja till Gud. Gud var inte nöjd med att de första människorna valde bort honom utan han har själv kommit till världen och dött för vår synd för att vi ska kunna komma tillbaka till gemenskapen med honom. Om du vill leva i gemenskap med Gud så får du. Gud älskar dig och vill att du ska få leva som du var tänkt.