Varför gör Gud inget?

Gud är mer verksam än du tror!

Gud handlar naturligt

Gud låter solen gå upp (Matt 5:43-45) 43 Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende 44 Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

Gud ger liv åt allt. (Apg 17:24-25) 24 Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. 25 Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

Gud handlar övernaturligt

I den tidiga kyrkan var mirakler en del av vardagen.

Paulus (2 Kor 12:12) Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

Apostlarna (Apg 5:12) Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall.

Stefanus (Apg 6:8) Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket.

Paulus och Barnabas (Apg 14:3) Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.