Varför visar sig inte Gud?

Du kan inte se Gud!

Tänk dig att du skulle åka till museet Louvren i Paris. Du skulle betala en dyr biljett för att komma in och sedan leta upp den berömda Monalisa. Du skulle gå fram till tavlan och slicka på den. Vad besviken du skulle bli! Tavlan smakar ju inte alls gott! Du som åkt hela vägen till Paris för att uppleva detta mästerverk! När du kommit tillbaka till Sverige igen och spred din besvikelse skulle dina vänner vänligt förklara för dig att du valt att betrakta tavlan med fel sinne! Tavlan är inte först och främst tänkt att upplevas med smaken utan med synen! På samma sätt ät det med Gud! Många undrar varför de inte ser Gud och varför Gud inte visar sig. Problemet är att de letar efter Gud med fel sinne, för Gud är osynlig. Faktum är att osynlig är standard.

Du kan se Guds härlighet!

Jes 6:1-3 1 Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2 Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3 Och den ene ropade till den andre: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet."

Hela jorden är full av Guds härlighet. Vad änglarna ropar är att Guds härlighet kan uppfattas i det han skapat. Världens skönhet är ett Gudomligt kärleksbrev till dig. Gud hade inte behövt skapa världen vacker. Du ser redan Guds kärleksbrev, men vad du kanske missat är att det är Gud som är avsändaren.