Vem är Gud?

Vad vi kan veta om Gud är vad han själv har berättat eller låtit oss se. Vi skulle kunna kalla dessa källor för direkt och indirekt kunskap om Gud.

Direkt kunskap

Indirekt kunskap

Direkt kunskap

Bibeln

Bibeln är Guds ord. Bibeln är vår huvudsakliga källa för kunskap om Gud. Om vi upplever att Gud gör eller säger något eller någon hävdar att Gud är på ett visst sätt kan vi alltid jämföra det med Bibeln och se om det stämmer.

Bibeln berättar vem Gud är

Men Bibeln är inte bara en faktabok som man lär sig och sen är klar. Genom att läsa Bibeln kan du komma i kontakt med Gud och bli förvandlad av honom. Bibeln är alltså oerhört viktig för dig som vill vara kristen. Läs den så ofta du kan och försök förstå vad författarna menade.

Jesus

I Bibeln kan vi läsa om Jesus. Jesus är världens viktigaste person. Genom Jesus har Gud på ett tydligt sätt visat för mänskligheten vem han är. Genom att se på Jesus förstår vi hurdan Gud är, för Jesus är Gud.

Joh 14:8-11 8 Filippos sade: ”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.” 9 Jesus svarade: ”Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. 11 Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull.

Jesus säger själv att han handlar helt i enlighet med Fadern, alltså Gud, och att vi därför kan ha kunskap om Fadern genom att se på Jesus.

Jesus visar vem Gud är

Jesus visar Guds egenskaper genom sitt handlande. Han botar sjuka, uppväcker döda och utövar makt över naturen. Detta visar på Guds plan att återställa och återskapa världen och bevisar att han har makt att göra så.

Personlig erfarenhet

Ett tredje sätt att få kunskap om Gud är genom direkt personlig erfarenhet. Jag vet inte om du varit med om någon sådan upplevelse än, men jag tror att de flesta människor någon gång i livet får vara med om en upplevelse där de inser att de mött något som inte går att förklara med naturvetenskap.

Du kan få uppleva Gud

Vi kan dock inte vara så säkra på våra upplevelser att vi baserar vår kunskap om Gud på dem utan vi behöver väga dem mot Bibeln för att veta om det är sant eller inte. Denna källa till kunskap om Gud tar aldrig slut eftersom Gud är evig. Oavsett hur mycket vi upplever av Gud så skrapar vi bara på ytan av vem han är. Vi vet exempelvis att Gud är god, men hans godhet är så enorm att det skulle ta ett helt liv att greppa. Samma sak med hans kärlek. Den är så enorm att den spräcker våra mänskliga gränser. Därför kallas Gud för mysterium. Mysterium betyder ungefär en gåta. Oavsett hur mycket vi lär känna Gud så finns det hela tiden nya djup.

Indirekt kunskap

Genom skapelsen

Gud är världens skapare och genom att se på skapelsen förstår vi vem Gud är.

Rom 1:20a Alltsedan världens skapelse har hans (Guds) osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.

Vi förstår något av Gud genom att titta på vad han har gjort. Denna kunskap om Gud är indirekt. Vi kan jämföra med elbilen Tesla. Genom att studera bilen kan vi förstå något om vem Elon Musk och de andra som byggt bilen är. Vi studerar inte personerna själva, men vi kan se något av deras kapacitet och uppfiningsrikedom.

Skapelsen visar vem Gud är

Problemet med denna kunskap är att jorden blivit skadad och inte längre är i det skick som Gud skapade den i. Precis som en kvaddad bil inte längre berättar lika tydligt hurdan dens skapare är så berättar skapelsen inte lika tydligt om Gud som den en gång gjort.

Genom samvetet

Samvetet är den funktion i människan som reagerar på ondska. Genom samvetet förstår vi att det finns godhet och ondska och att vi är delaktiga i en kamp mellan dessa. Genom att söka det goda kommer vi att söka det som är från Gud eftersom Gud är god och källa till allt gott.

Samvetet visar vem Gud är

Samvetet är dock skadat och kan manipuleras till att reagera på fel saker. Det är dock till ofantlig nytta när det får formas av Gud.

Genom förnuftet

Genom att tänka kan vi komma fram till att det är logiskt och rimligt att Gud finns. Vi kan med tanken förstå att Gud finns. Genom enkel logik kan vi exempelvis förstå att den eller det som skapat oss själv måste vara oskapat, att den som skapat rummet måste vara utanför rummet och den som skapat tiden måste vara utanför tiden eftersom den annars skapat sig själv, vilket är en logisk omöjlighet.

Förnuftet förstår vem Gud är

Det är dock att överskatta vår hjärna att tro att den helt skulle kunna förstå och greppa Gud. Minns att Gud är mysterium! Din hjärna väger ungefär 1,3 kg. Vår galax vintergatan väger ganska exakt en septiljon gånger mer. En septiljon är en etta med 42 nollor efter. Det är ganska patetiskt att du med din lilla hjärna ens skulle kunna greppa vintergatan. Hur mycket mindre Gud som skapat hela universum!

Sammanfattning

Direkt kunskap

Indirekt kunskap